European Direct
LHD & RHD CARS FROM WITHIN EUROPE TO YOU
RESIDENT OUTSIDE THE NETHERLANDS? SAVE BPM (DUTCH CAR TAX)
WOONACHTIG BUITEN NEDERLAND? VRIJSTELLING VAN BPM

A

 

JAMES BOND MET AUSTIN POWERS' AT THE ORANJEBAL LONDON IN 2003.
 THE INFORMATION BELOW IS NO SECRET AND SHOULD BE USED TO YOUR OWN ADVANTAGE! 

Returning to (NL) in over six months time?
If you intend to be resident outside of the Netherlands for more than 12 months, then you could return to the Netherlands with your car without having to pay BPM (Dutch Car Tax - ca. 40% of the value of the car) providing you have owned the car for a minimum of six months and intend to keep it for a further 12 months.

Based in the UK? How to obtain a LHD car?
A common problem for Dutch nationals based in the UK is how to obtain a reasonable new or used LHD car and have it UK registered. We have access to both new and used cars from the large German market which do not have any special car taxes on their cars as many other countries and one of the lowest VAT rates (16%). This makes them financially attractive. We would provide you with full details of the cars requested, usually per e-mail. Once selected we would arrange UK registration in your name and UK address (this is most important to obtain the Dutch BPM concessions). The car may be collected by yourself from the supplier or transported to the UK for you.

Lights & Speedometer Conversions for the UK?
If we have you assurance that the vehicle is going to be exported from the UK and not re-sold within the UK, there are certain simple cost effective temporary measures that may be undertaken regarding the adaptation of the lighting system and speedometer to avoid potential legal and safety problems. Advice will be provide on request as each vehicle need to be treated differently.

Minimum six months UK registration.
When the car is purchased and registered in your name, you will provided with a EC Certificate of Conformity (CoC) and  be issued with a V5 Registration Document from the DVLA (Department for Transport) dated usually 1st of the month when you obtain the car. A tax disc (vehicle excise duty) usually valid for 12 months is issued at the time of registration as well as a V948 Certificate to enable you to purchase a set of UK registration number plates. Once minimum six months has passed and you decide to take the car to the Netherlands for re-registration, you should apply for a V561 Export Certificate no more than 14 days beforehand. This will need to be presented to the Dutch authorities on re-registration. The application details are on the back of the V5 Registration Document. Should you forget, then simply hand over the V5 Registration Document instead to the Dutch authorities instead.

UK Road Tax (Vehicle Excise Duty) Refund
You should be able to obtain a refund on the balance of the unused months of the tax disc from the DVLA via a V14 form (available from most UK Post Offices) once the car has left the UK for good. This form and the tax disc will need to be sent to the DVLA, Swansea. Once processed a sterling cheque will be sent to you for the refund.

Dutch Registration - Minimum 12 months
Once you have obtained Dutch registration, then there is usually a restriction regarding the vehicle being used solely by yourselves for the next 12 month period and must not re-sold. Should you be unable to meet these requirements, or if the car is stolen or written-off in an accident, then penalties may occur if you fail to inform the appropriate authorities. BPM may apply to the car. After the 12 month restriction period, you are then able to do what you like with the car.

 

 

 

 View the 2003 Oranjebal Published Advert

Invoeren van uw auto naar Nederland zonder BPM verschuldigd te zijn!
In het geval dat u voornemens bent om meer dan 12 maanden buiten Nederland te wonen dan kunt u naar Nederland terugkeren met een auto zonder BPM (de Nederlandse luxe belasting voor auto's die kan oplopen tot  40% van de nieuwwaarde van de auto) verschuldigd te zijn mits u de auto (i) tenmiste zes maanden in uw bezit hebt alvorens u terugkeerd en (ii) tensminste 12 maanden in uw bezit houdt na het moment dat u bent teruggekeerd naar Nederland. 

Het vinden van de juiste auto en het registreren in het VK!
Ervaring leert dat het voor Nederlandse ingezetenen in het VK onduidelijk is hoe zij een nieuwe of gebruikte auto kunnen verkrijgen en vervolgens registreren in het VK. Wij hebben toegang tot zowel nieuwe als gebruikte auto's in o.a. de Duitse markt waar, in tegenstelling tot vele andere landen, geen speciale autobelasting verschuldigd is en  tevens ťťn van de laagste BTW-tarieven (16%) in de EU geldt. Dit maakt dergelijke auto's financieel aantrekkelijk. Wij kunnen u voorzien van alle details en technische gegevens van dergelijke auto's, gewoonlijk per e-mail. Zodra u een auto heeft gekozen kunnen wij voor de registratie van de auto in uw naam en op uw adres in het VK zorgdragen (dit is het belangrijkste om van de vrijstelling van BPM gebruik te kunnen maken). U kunt dan vervolgens de auto zelf bij de leverancier ophalen of naar u in het VK worden getransporteerd.

Het aanpassen van de verlichting & snelheidsmeter voor het VK?
In het geval dat u voornemens bent om de auto niet binnen het VK door te verkopen, maar weer wenst mee te nemen naar Nederland dan zijn er een paar eenvoudige tijdelijke maatregelen die kunnen worden getroffen met betrekking tot de verlichting en de snelheidsmeter om potentiŽle wettelijke en veiligheidsproblemen te voorkomen. Aangezien iedere auto anders is verzoeken wij u, mocht u hierin geinteresseerd zijn, daar expliciet om te vragen.

Registratie in het VK!
In het geval dat u een auto koopt en in het VK op u naam laat registreren dan verkrijgt u (i) een EG- Gelijkvormigheidsattest (CoC) en (ii) een V5 Document van de DVLA (Afdeling voor Vervoer). Dergelijke documente worden gewoonlijk gedateerd op de eerste dag van de maand waarin u de auto verkrijgt (en de registratie aanvraagt). Op het moment van registratie zal tevens een certifcaat voor de verschuldigde wegenbelasting worden afgegeven. Een dergelijk certificaat is normaal 12 maanden geldig. Tevens krijgt u een V948 Certificaat dat u nodig heeft om Engelse nummerplaten te laten maken. 
Mocht u na zes maanden besluiten om naar Nederland terug te keren en uw auto in Nederland te laten registreren, dan kunt u 14 dagen voorafgaand aan u vertrek een V561 Export Certificaat aanvragen. Dit certificaat dient u aan de Nederlandse authoriteiten te overhandigen ten tijde van de aanvraag voor registratie in Nederland. Gegevens over de aanvraag treft u aan op de achterkant van het V5 Document. Mocht u dit zijn vergeten dan kunt u ook het V5 Document aan de Nederlandse authoriteiten overhandigen.

Terugvragen van de resterende wegenbelasting in het VK
Mocht u uw auto inmiddels hebben geregisteerd in Nederland dan kunt middels een V14 formulier teruggave van het resterende bedrag voor de ongebruikte maanden terugvragen. Het V14 vorm kunt u krijgen bij de meeste Engelse postkantoren. Dit formulier en het certificaat voor de wegenbelasting dient u op te sturen naar de DVLA in Swansea. Na acceptatie zal u een cheque worden toegezonden ter hoogte van de vergoeding voor de resterende maanden. 

Nederlandse Registratie - Minimum 12 maanden
Zodra de auto in Nederland is geregisteerd wordt van u verwacht dat u de auto zelf gebruikt en niet binnen 12 maanden na het moment van invoeren weer door verkoopt. Indien u niet aan deze vereisten voldoet, of in het geval dat de auto als gevolg van een ongeluk dient te worden afgeschreven of wordt gestolen en u niet de bevoegde authoriteiten informeert dan kunnen de desbetreffende authoriteiten eventuele sancties opleggen. BPM kan dan alsnog verschuldigd zijn. Na het verloop van de 12 maanden bent u vrij om te doen met de auto wat u goed dunkt.

Click Here For More Official Information   Klik hier voor Meer officiŽle Informatie
 I wish to return to European Direct's Home Page  Terugkeren naar de European Direct Homepage
IMPORTANT WARNING - DISCLAIMER
The English language version pre-dominates. The Dutch language version is for assistance only.
eu-cars.com & European Direct accept no liability for any claims based on the information provided above. The information given based on our interpretation of the various laws as they stand and reports of experiences from our clients.

It is the reader's responsibility the establish the exact situation in law before making any decisions and to  seek professional legal advice where required.